o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

W grudniu uczniowie Naszej szkoły uczestniczyli w Wewnątrzszkolnym Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową 2020, którego celem było podtrzymanie tradycji własnoręcznego wykonania kartek świątecznych. Na konkurs wpłynęło 40 prac wykonanych różnymi technikami: rysunek, malarstwo, collage, techniki łączone i techniki komputerowe.
Komisja złożona z artystów plastyków - nauczycieli Naszej szkoły przyznała następujące nagrody:
I Nagroda - Emilia Ośmak z kl. 2 a - świąteczna kartka on-line ZSP w Jarosławiu
II Nagroda - Kamil Głąb  z kl. IV b,
III Nagroda - Katarzyna Warzocha z kl. I c.
Gratulujemy!