o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

W czasie zdalnego nauczania Nasi uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia pracując w domu, ale pod kierunkiem swoich nauczycieli - artystów plastyków. Efekty ich pracy możemy zobaczyć na zdjęciach. Prezentowane prace z rysunku i malarstwa powstały w ostatnich tygodniach.