o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Prezentujemy prace z rzeźby powstałe w ostatnich tygodniach - w czasie zdalnego nauczania.