o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
Stypendystkami Prezesa Rady Ministrów zostały dwie uczennice Zespołu Szkół Plastycznych - Karolina Żelaznowska z klasy IV a z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i Karolina Czajka z klasy IV g z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują uczniowie, którzy w zeszłym roku szkolnym otrzymali promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.
Gratulujemy!