o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

W poniedziałek, 21 września 2020 r., zakończył się szkolny jesienny plener rysunkowo-malarski, którego tematem była „Architektura w przestrzeni”. Prace wykonane przez uczniów zostały ocenione przez komisję, której przewodniczył kierownik sekcji plastycznej – Mirosław Kowalczuk. Wystawa poplenerowa będzie eksponowana w holu budynku Synagoga i na stronie internetowej szkoły w październiku 2020 r.
tekst D. Tracz, foto. A. Wolańczyk