o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

30 września 2021 r. uczniowie klas: II, III i IV Naszej szkoły, kształcący się w specjalizacji aranżacja wnętrz, uczestniczyli w wykładzie pt. Design. O co tu chodzi?, który wygłosił dla nich dr hab. Łukasz Sarnat - prodziekan wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. Wykład obejmował m.in. zagadnienia współczesnego designu, architektury wnętrz oraz nowatorskich rozwiązań w zakresie projektowania. Dopełnieniem prelekcji gościa  była prezentacja ilustrująca przykłady rozwiązań projektowych, genezę i ewolucję designu oraz jego technologie i zastosowanie.