o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
13 kwietnia 2021 r. uczniowie Naszej szkoły rozpoczęli Egzaminy Dyplomowe, po których zdaniu, kończą szkołę i otrzymują tytuł plastyka z nauczanej specjalności i specjalizacji.
W tym roku uczniowie zdają Egzamin Dyplomowy z następujących specjalności i specjalizacji: techniki graficzne - projektowanie graficzne, formy rzeźbiarskie - techniki rzeźbiarskie, formy użytkowe-wzornictwo - projektowanie ubioru, aranżacja przestrzeni - aranżacja wnętrz.

Zdającym życzymy powodzenia!