o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

W dniach 13-15  kwietnia 2021 r. uczniowie klas 4 PLSP z powodzeniem zdawali Egzaminy Dyplomowe. Wg oceny przewodniczącej PKE p. Teresy Ulmy, uczniowie, pomimo panującej pandemii i nauczania zdalnego, zaprezentowali wysoki poziom prac dyplomowych, a ich odpowiedzi z historii sztuki były w większości poprawne.
Teraz Naszych Absolwentów czekają egzaminy maturalne.
Już dzisiaj życzymy im powodzenia.