o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
Z okazji 120-lecia prapremiery "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego uczniowie Naszej szkoły uczestniczyli w konkursie na opracowanie afisza teatralnego do przedstawiania "Wesele". Celem konkursu było nie tylko przygotowanie pracy ciekawej, oryginalnej i zgodnej z tematem, ale też popularyzującej patrona szkoły i jego twórczość.  Jury konkursowe uznało, że poziom nadesłanych prac był zadawalający i przyznało następujące nagrody:
I Miejsce - Julia Bobko, kl. 3a PLSP
I Miejsce - Julia Smyczek, kl. 2a PLSP
II Miejsce - Urszula Bałaban, kl. 2a PLSP
III Miejsce - Oliwia Golba, kl. 2a PLSP
Wyróżnienie - Magdalena Mazurek, kl. 2a PLSP
Wszystkim wyżej wymienionym uczennicom przyznano nagrody rzeczowe, które należy odebrać w sekretariacie szkoły.

GRATULUJEMY!