o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
120. rocznicę prapremiery "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego uczniowie Naszej szkoły uczcili zaangażowaniem w liczne przedsięwzięcia towarzyszące temu wydarzeniu. Jednym z nich był Konkurs na stylizację kostiumu dla wybranej postaci z dramatu "Wesele".
Jury powołane przez dyrektora szkoły oceniło nadesłane prace, biorąc pod uwagę m.in.: stopień pomysłowości przy wykreowaniu wybranej postaci, jej rozpoznawalność oraz ogólny wygląd i wrażenie artystyczne. Zdaniem oceniających uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, które doskonale przełożyły się na realizację konkursowych stylizacji.
Jury podkreśliło wysoki poziom kreatywnego i twórczego podejścia do tematu konkursu. Doceniono wyczucie obrazu i formy prezentowanych prac oraz umiejętne korelowanie różnych dziedzin sztuki z literaturą.
Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce - Weronika Kaszycka 2d PLSP
II miejsce - Zuzanna Pelc 2d PLSP
III miejsce - Maja Iwańczuk 5g OSSP
III miejsce - Anita Wojtowicz 2c PLSPI wyróżnienie - Malwina Gajda 2c  PLSP
II wyróżnienie - Natalia Majkut 3b PLSP
II wyróżnienie - Karolina Czajka 5g OSSP

Wszystkim wyżej wymienionym przyznano nagrody rzeczowe, które należy odebrać w sekretariacie szkoły.

GRATULUJEMY!