o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

17 grudnia odbyło się w Naszej szkole rozstrzygnięcie Wewnątrzszkolnego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową 2021, którego celem było podtrzymywanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania kartek świątecznych poprzez nawiązanie do tradycji oraz nastroju tych Świąt. Na konkurs wpłynęły prace wykonane w różnych technikach, m.in.: rysunek, malarstwo, collage, techniki łączone i techniki komputerowe. Komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu dokonała ich oceny i wyłoniła troje laureatów:
I miejsce: Magdalena Pudesz kl. I c
II miejsce: Magdalena Zatyka kl. I c
III miejsce: Emilia Ośmak kl. III a
Praca,która zajęła I miejsce, reprezentuje Naszą szkołę w formie kartki świątecznej on-line, a każdy z laureatów otrzymał bon w kwocie 50zł do wykorzystania na materiały plastyczne.
Komisja konkursowa w swoim werdykcie podkreśliła kreatywność uczestników konkursu, ciekawe interpretacje tematu oraz różnorodność zastosowanych technik realizacji.