o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Za nami kolejne wydarzenia popularyzujące postaci i dokonania Patronów 2021 r. Uczniowie klas drugich z ciekawością zagłębili się w odkrywanie zasług kardynała Stefana Wyszyńskiego, a efekty tych poszukiwań przedstawili na godzinach wychowawczych. Prezentacje autorstwa M. Fedczak z 2d i M. Reizer, Z. Szczepańskiej, A. Rusieckiej oraz P. Piróg z 2e mogli zobaczyć również uczniowie innych klas. Natomiast maturzyści z klasy 4b zrealizowali projekt o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim – poecie pokolenia Kolumbów.