o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Tym razem prezentujemy prace uczniów z grafiki warsztatowej zrealizowane na lekcjach z projektowania graficznego i technik druku artystycznego pod kierunkiem nauczycieli: Sylwii Szczębary, Moniki Świstowicz, Moniki Kotowicz, Mirosława Kowalczuka,  i  Adriana Wolańczyka.
Prace zostały wykonane w technikach: linorytu, tektorytu i suchej igły. Są to w większości ex-librisy i ilustracje do tekstu, ale również przedstawiające architekturę, pejzaż oraz własne działania twórcze ich autorów.