o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Prace uczniów powstałe na zdalnych zajęciach z podstaw projektowania oraz projektowania multimedialnego.