o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
Prace uczniów powstałe na zdalnych zajęciach z przedmiotów rzeźba oraz rysunek i malarstwo.