o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

27 września 2021 r. odbyły się w Naszej szkole warsztaty z Podstaw Projektowania Modelowego, które prowadził dr Piotr Kisiel - Kierownik Zakładu Projektowania Graficznego  w PWSW w Przemyślu oraz Zakładu Grafiki Warsztatowej i Projektowej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia zorganizowane były dla 13 wybranych uczniów klas III, IV PLSP oraz VI OSSP i obejmowały zagadnienia dotyczące projektowania przestrzennego 3D jak również ćwiczenia wykonywane za pomocą programu Blender.