o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

29 kwietnia 2021r. w Sali Wystawowej Synagoga odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i świadectw ukończenia szkoły oraz otwarcie wystawy podyplomowej. Uroczystość miała kameralny charakter ze względu obostrzenia sanitarne związane z pandemią Covid-19, toteż brakowało społeczności szkolnej jarosławskiego Plastyka zwyczajowo żegnającej absolwentów oraz rodziców i gości, którzy zwykle uświetniali tę podniosłą uroczystość.
Po części oficjalnej i przemówieniach dyrektora szkoły i wicedyrektor szkoły, uczniowie odbierali dyplomy i świadectwa. Dyrektor szkoły wręczył dyplomy ukończenia Liceum Plastycznego z wyróżnieniem Martynie Pieniążek i Weronice Starzec z kl. IV a oraz Aleksandrze Szczepańskiej z kl. IV b.
Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych!


Po uroczystości, która odbywała się w dwóch turach, oddzielnie dla każdej klasy - odbyła się mała sesja zdjęciowa absolwentów na tle swoich prac dyplomowych, którą możemy oglądać na zdjęciach.