o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

1 września 2021 r. odbyła się w Naszej szkole inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022. Z powodu obowiązujących obostrzeń i konieczności zachowania bezpieczeństwa w auli szkolnej spotkali się: dyrekcja szkoły, uczniowie klas pierwszych, przedstawiciele klas starszych i ich wychowawcy. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, uczniowie wysłuchali przemówienia dyrektora szkoły Jacka Tracza, który z radością powitał wszystkich przybyłych po wakacyjnej przerwie, życzył zdrowia oraz wielu sukcesów edukacyjnych i artystycznych w rozpoczynającym się roku szkolnym. Odniósł się także do rocznicy wybuchu II wojny światowej, przypominając tragizm tamtych dni oraz potrzebę pielęgnowania i doceniania wywalczonej wolności.
W dalszej części spotkania uczniowie klas I PLSP złożyli uroczyste ślubowanie oraz spotkali się po raz pierwszy ze swoimi wychowawcami.
Cała społeczność Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu od 2 września rozpocznie pracę w trybie stacjonarnym, zachowując zasady bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii COVID-19 i z nadzieją na normalną naukę z wykorzystaniem doskonałych warunków lokalowych, pracowni wyposażonych w środki dydaktyczne oraz fachową opiekę nauczycieli i wychowawców.