o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

9 września 2021 r. odbyło się w auli Naszej szkoły pierwsze spotkanie z cyklu Wielkie Postacie Kultury i Sztuki. Tym razem naszym gościem był prof. dr hab. Jan Tutaj z wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich oraz zainteresowani uczniowie innych klas, którzy wybrali specjalność: techniki rzeźbiarskie. Tematem spotkania była współczesna rzeźba i nowe trendy w sztuce. Profesor Jan Tutaj przedstawił prezentację pt: "SPATIA - przestrzeń znaczeń" obejmującą jego własną twórczość. Treści przedstawione podczas wykładu i prezentacji dotyczyły zagadnień: rzeźby współczesnej, nowych trendów w sztuce, projektowania rzeźbiarskiego i przestrzennego, nowych technologii używanych w rzeźbie współczesnej oraz aktualnych problemów związanych z przekazywaniem wiedzy o rzeźbie w szkołach plastycznych.
Po wykładzie profesor odwiedził szkolną pracownię rzeźby, gdzie spotkał się z wybranymi uczniami na konsultacjach dotyczących aktualnie realizowanych tematów z przedmiotu rzeźba.