o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

12 października 2021 r. odbył się w Naszej szkole kolejny wykład z cyklu Wielkie Postacie Kultury i Sztuki. Tym razem uczniowie z klas II PLSP wysłuchali prelekcji prof. Witolda Stelmachniewicza dziekana wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na temat: Malarstwo w historii współczesnej. Prelegent, odwołując się do własnej twórczości i działalności artystycznej, nawiązał do ważnych wydarzeń historycznych z XX wieku, jak również do znanych postaci z kręgu kultury, pop-kultury, filmu, muzyki i polityki. Przybliżył też słuchaczom kod języka malarskiego, dzięki któremu artysta może przedstawiać odbiorcom sztuki różne, ważne tematy w historii świata, aczkolwiek nie zawsze popularne wydarzenia czy osoby. Wykład obejmował również zagadnienia związane z technologię malarską oraz aranżacją wystaw,  na których gość prezentował  swoje malarstwo.