o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

W dniach 20-22 kwietnia 2022 r. odbyły się w Naszej szkole egzaminy dyplomowe, którymi uczniowie klas maturalnych: IVa i IVb PLSP oraz VI OSSP kończyli cykl kształcenia plastycznego, uzyskując tytuł zawodowy - plastyk. Zdający zaprezentowali swoje prace z zakresu specjalności/specjalizacji, takich jak: projektowanie graficzne, projektowanie ubioru, techniki druku artystycznego, techniki rzeźbiarskie, aranżacja wnętrz oraz wybranej dziedziny artystycznej, tj. z malarstwa, rysunku lub rzeźby. Państwowa Komisja Egzaminacyjna, składająca się z nauczycieli prowadzących poszczególne przedmioty, uznała poziom tegorocznych prac dyplomowych za bardzo wysoki, a nawet w wielu przypadkach - wyróżniający.
 Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na Wystawie podyplomowej, której otwarcie nastąpi 12 maja 2022 r. w Sali wystawowej Synagoga podczas uroczystego pożegnania absolwentów i wręczenia dyplomów ukończenia szkoły.
Wszystkim absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy sukcesów na kolejnym etapie kształcenia artystycznego.