o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Tradycyjnie, tuż przed Wielkanocą, odbywa się w Naszej szkole konkurs na własnoręcznie wykonaną kartkę świąteczną. W tym roku uczniowie wykonali je w różnych technikach. Były to m.in.: rysunek, malarstwo, collage, techniki łączone oraz grafika warsztatowa. Zgłoszone kartki oceniła Komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, która wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce: Martyna Hamryszczak, kl. III c
II miejsce: Magdalena Zatyka, kl. I c
III miejsce: Magdalena Pudesz, kl. Ic

Praca, która zajęła I miejsce, reprezentuje Naszą szkołę w formie kartki świątecznej on-line,
a każdy z laureatów otrzymał bon w kwocie 50zł do wykorzystania na materiały plastyczne. Celem tego wewnątrzszkolnego konkursu było podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania kartek świątecznych, wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych oraz rozwój kreatywności i zdolności manualnych.

 

Protokół
Wewnątrzszkolnego Konkursu na
Kartkę Wielkanocną
2022