o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

W ramach działań popularyzujących patrona Naszej szkoły zorganizowano Wewnątrzszkolny konkurs na opracowanie kostiumu scenicznego dla wybranej postaci z dowolnego dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły oceniła prace zrealizowane zgodnie z kryteriami podanymi w regulaminie, biorąc pod uwagę m.in.: stopień pomysłowości przy wykreowaniu wybranej postaci, jej rozpoznawalność oraz ogólny wygląd i wrażenie artystyczne.
I miejsce przyznano Joannie Opieli z klasy 1c PLSP, a II miejsce - Zuzannie Pelc z klasy 3d PLSP.
W nagrodzonych pracach doceniono kreatywne i twórcze podejście do tematu, spójność konkursowych stylizacji ze scenografią oraz ich wyjątkowy klimat.
GRATULUJEMY!