o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
10 maja  2022 r. w ramach Jarosławskiej Nocy Bibliotek uczniowie Naszej Szkoły zaprezentowali się na "Jarmarku Możliwości". Trzy uczennice z klas 3a i 3c PLSP pokazywały prace z grafiki warsztatowej wykonane na zajęciach lekcyjnych w pracowni grafiki. Zainteresowani mogli obejrzeć serie exlibrisów oraz inne prace w formie odbitek. Mogli także obserwować proces odbijania wcześniej przygotowanych matryc linorytniczych. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy Nocy Bibliotek mogli zabrać na pamiątkę wykonane na miejscu zakładki do książek.