o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
12 maja 2022 w szkolnej Sali wystawowej Synagoga odbyła się uroczystość rozdania dyplomów i otwarcie wystawy dyplomowej. Nauczyciele, rodzice i uczniowie klas trzecich PLSP pożegnali kolejny rocznik absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu.
Część oficjalna z udziałem sztandaru szkoły rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. W dalszej części głos zabrali dyrektor szkoły Jacek Tracz oraz  przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Grzelakowska, którzy życzyli kończącym szkołę trafnych wyborów życiowych i powodzenia w dorosłym życiu. W imieniu absolwentów głos zabrali Karolina Czajka i Bartłomiej Rokitowski, którzy podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich wychowanie i kształcenie.
Starszych kolegów żegnali słowem poetyckim i muzyką trzecioklasiści, którzy przygotowali dla nich artystycznie wykonane, pamiątkowe kartki, zawierające życiowe drogowskazy - sentencje i przesłania wypowiedziane przez sławnych i wielkich ludzi.
Ten uroczysty dzień był również okazją do pożegnania, po 40 latach pracy w Naszej szkole, artysty plastyka Henryka Cebuli (też absolwenta Naszej szkoły), któremu podziękowania za całokształt pracy dydaktycznej i wychowawczej złożył dyrektor szkoły.
Uroczystość zakończyło otwarcie wystawy dyplomowej, którą oglądać będzie można
do 3 czerwca 2022 r.