o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

17 marca 2022 r. odbyło się on-line na platformie Classroom spotkanie uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych  z  dr. Stanisławem Markiem Dryniakiem, absolwentem Naszej szkoły, a od 2000 r. asystentem w Pracowni Rzeźby II Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Gość wygłosił wykład, podczas którego zaprezentował Wydział Rzeźby,  jego strukturę oraz poszczególne pracownie wydziałowe. Pokazał również prace studentów i wykładowców tego wydziału zrealizowane w różnych technikach, a także inne działania artystyczne z użyciem nowoczesnych technik tworzenia form przestrzennych. Uczestnicy spotkania niewątpliwie wzbogacili swoją wiedzę na temat koncepcji i problematyki kształcenia na kierunku Rzeźba.