o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

13 października, w przeddzień Święta Edukacji Narodowej, odbyła się w auli szkolnej uroczysta akademia z udziałem całej szkolnej społeczności. Uczestnicy uroczystości wysłuchali słowa mówionego i śpiewanego skierowanego do nauczycieli oraz obejrzeli scenki satyryczne z życia szkoły. Uczniowie wyrazili w ten sposób swoje podziękowanie wychowawcom i nauczycielom za ich trud i pracę dydaktyczną. Dyrektor szkoły Jacek Tracz w okolicznościowym przemówieniu zauważył, że święto nazywane w powszechnym języku Dniem Nauczyciela to święto wszystkich pracowników oświaty i swą historią sięga roku 1773 r., kiedy to utworzono Komisję Edukacji Narodowej. Król Stanisław August Poniatowski powołał wtedy instytucję, która była pierwszym nie tylko w Polsce, ale również w Europie, organem przypominającym obecne ministerstwo oświaty.