o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

29 marca 2022 r. uczniowie klas trzecich Naszej szkoły spotkali się na Szkolnym turnieju wiedzy o Polskim Romantyzmie. Epoka ta została uchwałą polskiego parlamentu ogłoszona patronem 2022 roku.
Okazją do uczczenia Polskiego Romantyzmu jest 200. rocznica ukazania się dzieła "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza, które rozpoczęło epokę genialnych artystów i myślicieli. To oni w sytuacji narodowej niewoli wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej.
Podczas Szkolnego turnieju wiedzy o Polskim Romantyzmie rywalizowały 3-osobowe zespoły reprezentujące poszczególne klasy trzecie. Uczestnicy musieli wykazać się  wiedzą z następujących kategorii tematycznych: Biografie, Lektury, Cytaty, Miejsca, Bohaterowie historyczni i Malarstwo. Pytania konkursowe przygotowali uczniowie z grupy realizującej język polski w zakresie rozszerzonym. Oni również czuwali nad przebiegiem i organizacją turnieju. Zmaganiom turniejowym towarzyszył duch rywalizacji i niemałe emocje. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja patrona roku 2022 oraz ugruntowanie wiedzy o Polskim Romantyzmie.