o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

13 października w Galerii u Attavantich dokonano oficjalnego otwarcia wystaw prezentujących prace dwóch uczennic klasy 4a Naszej szkoły: Julii Małeckiej i Jagody Ziółkowskiej. Młodym artystkom, w tym ważnym dla nich dniu, towarzyszyli nauczyciele oraz koledzy i koleżanki z klasy. Jagoda, wyrażająca swój artyzm w fotografii, mówiła o inspirujących ją osobach i zjawiskach otaczającego świata. Ekspozycję jej fotografii można oglądać w Galerii w Holu. Z kolei Julia to autorka prac malarskich i rysunków prezentowanych w Galerii Debiutów. Ona również odsłoniła nieco kulisy swego warsztatu twórczego, zwróciła przy tym uwagę oglądających na to, że prezentowane prace pochodzą z różnych etapów jej rozwoju artystycznego, a niektóre z nich powstały np. podczas zdalnego nauczania.