o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Uprawnienia wychowanków

Wychowankowie mają prawo do:

 • korzystania z miejsca w pokoju sypialnym, mebli, pościeli i bielizny pościelowej, jakimi dysponuje internat,
 • korzystania z ogólnych pomieszczeń, urządzeń internatowych i wszelkiego wyposażenia przeznaczonego dla młodzieży,
 • całodziennego wyżywienia za odpłatnością, według obowiązujacych stawek finansowych i norm higienicznych. W uzasadnionych przypadkach może starać się o dofinansowanie do kosztów wyżywienia,
 • korzystania z opieki doraźnej w czasie krótkotrwałej niedyspozycji,
 • udziału w zajeciach organizowanych przez internat,
 • uczestniczenia w życiu społecznym internatu i szkoły: w pracy samorządu, organizacji szkolnych i młodzieżowych, kół i zespołów zainteresowań,
 • opuszczania internatu w godzinach przewidzianych rozkładem dnia,
 • wyjazdu z internatu w przypadku choroby, innych ważnych spraw osobistych,
 • przyjmowania odwiedzin członków rodziny i znajomych,
 • dysponowania wolnym czasem z zachowaniem zasad regulaminu internatu ,
 • korzystania z biblioteki szkolnej i innych pomocy do nauki, jak również z zestawu środków audiowizualnych oraz sprzętu sportowego pozostającego w dyspozycji internatu