o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
   
 
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Nr

WYDARZENIE

DATA

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

01.09.2020

2

Spotkania z rodzicami - wybory rad klasowych i szkolnej rady rodziców .

do 17.09.2020

3

Jesienny plener rysunkowo-malarski (kl. III-IV PLSP, V OSSP).

15-21.09.2020

4

Konkurs Plastyczny 2020.

odwołany

5

Spotkania z rodzicami wszystkich klas.

20.11.2020

6

Próbna Matura z Operonem.

po powrocie do szkoły

7

Śródroczna rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla kl. IV PLSP.

10.12.2020

8

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31.12.2020

9

Dzień Koszuli w Kratę.

odwołany

10

Śródroczna rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla kl. I-III PLSP i V OSSP.

21.12.2020

11

Zebrania Rodziców podsumowanie I półrocza.

22.12.2020

12

Ferie zimowe.

04-17.01.2021

13

Dzień Języków Obcych.

odwołany

14

14. Ogólnopolski Konkurs na Rysunek Satyryczny i Animację Filmową.

25.03.2021

15

Art-Aprillis 2021.

odwołany

16

Końcowa rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas IV PLSP.

30.03.2021

17

Zakończenie zajęć  dla klas IV PLSP.

31.03.2021

18

Konkurs Plastyczny - etap makroregionalny.

odwołany

19

Wiosenna przerwa świąteczna.

01-06.04.2021

20

Egzamin dyplomowy.

13-15.04.2021

21

Uroczyste rozdanie dyplomów i świadectw ukończenia szkoły - otwarcie wystawy podyplomowej.

29.04.2021

22

Egzamin maturalny.

04-20.05.2021

23

Zebrania Rodziców klasy V OSSP i I-III PLSP.

21.05.2021

24

Wiosenny plener rysunkowo-malarski (kl. II, III PLSP, V OSSP).

31.05-09.06.2021

25

Egzamin wstępny do PLSP.

08.06.2021

26

Dzień Sztuki i Sportu - otwarcie wystawy końcoworocznej.

22.06.2021

27

Roczna rada pedagogiczna klasyfikacyjna  dla klasy V OSSP i I-III PLSP.

17.06.2021

28

Zakończenie roku szkolnego.

25.06.2021

29

Ferie letnie.

26.06.2021 -31.08.2021

DODATKOWE DNI WOLNE:
PLSP/OSSP - 02.11.2020; 13-15.04.2021; 04-07.05.2021; 04.06.2021; 22.06.2020