o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
   
 
 

KALENDARZ 2016/2017


Nr

WYDARZENIE

DATA

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2016

2

Spotkania z rodzicami wszystkich klas - wybory rad klasowych  i szkolnej rady rodziców

16.09.2016

3

Jesienny plener rysunkowo-malarski dla klasy III LP

22-28.09.2016

4

Otwarcie wystawy poplenerowej - wiosna/jesień 2016

27.10.2016

5

Zebrania rodziców wszystkich klas

18.11.2016

6

Śródroczna konferencja klasyfikacyjna dla klas VI OSSP i IV LP

08.12.2016

7

Zimowa przerwa świąteczna

23-30.12.2016

8

Dzień Koszuli w Kratę

09.01.2017

9

Dzień Patrona Szkoły

12.01.2017

10

Śródroczna konferencja klasyfikacyjna dla klas I-III OSSP i I-III LP

12.01.2017

11

Apel Półroczny i Zebrania Rodziców klas I-III OSSP i I-III LP

13.01.2017

12

Ferie zimowe

16-27.01.2017

13

Dzień Języków Obcych

21.03.2017

14

Rekolekcje Wielkopostne

03-04.04.2017

15

Warsztaty Art-aPRYLIS 2017

04.04.2017

16

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18.04.2017

17

Końcowa konferencja klasyfikacyjna dla klas VI OSSP i IV LP

11.04.2017

18

Zakończenie zajęć  dla klas VI OSSP i IV LP

12.04.2017

19

Egzamin gimnazjalny

19-21.04.2017

20

Egzamin dyplomowy

19-20.04.2017

21

Otwarcie wystawy "Dyplomy 2017"

27.04.2017

22

Uroczyste rozdanie dyplomów i świadectw ukończenia szkoły

16.05.2017

23

Egzamin maturalny

04-26.05.2017

24

Wiosenny plener rysunkowo-malarski dla klas II-III LP

04-12.05.2017

25

Egzamin wstępny do LP

30.05.2017

26

Dzień Sztuki i Sportu

07.06.2017

27

Otwarcie wystawy końcoworocznej 2016/2017

14.06.2017

28

Końcoworoczna konferencja klasyfikacyjna  dla klas I-III OSSP i I-III LP

20.06.2017

29

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2017

30

Ferie letnie

24.06.2017 -31.08.2017

DODATKOWE DNI WOLNE:
LP- 31.10.2016; 21.03.2017; 02.05.2017; 04-05.05.2017 (kl. I) ; 07.06.2017; 16.06.2017
OSSP - 31.10.2016; 21.03.2017; 19-21.04.2017; 02-05.2016; 07.06.2017; 16.06.2017