o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
     

Osiągnięcia uczniów w latach 2011/12

 • Piotr Bemben, Ewa Półchłopek - I nagroda w Regionalnym konkursie plastycznym "Opactwo Benedyktynek, z okazji  600-lecia Jarosławia"- nauczyciel: Henryk Cebula.
 • Dawid Pliszak - I nagroda w Regionalnym konkursie plastycznym "Opactwo Benedyktynek, z okazji  600-lecia Jarosławia"- nauczyciel: Anna Kałamarz-Kucz.
 • Kamila Sęk, Marta Chodur, Przemysław Broszko - wyróżnienie w Regionalnym konkursie plastycznym "Opactwo Benedyktynek, z okazji  600-lecia Jarosławia"- nauczyciel: Henryk Cebula.
 • Sylwia Szczębara - III nagroda w X Ogólnopolskim biennale rysunku i malarstwa uczniów klas młodszych Szkół Plastycznych Koszalin 2011 - nauczyciel: Jolanta Nowak.
 • Piotr Bemben - II nagroda w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim uczniów klas starszych Kazimierz Biskupi- nauczyciel: Henryk Cebula.
 • Marcin Walczak - II nagroda w I Międzynarodowym Biennale Autoportretu ZSP Radom - nauczyciel: Anna Kałamarz-Kucz.
 • Aneta Marciniec - I nagroda w V Ogólnopolskim Konkursie "Płaszczyzna ma kompozycję" - nauczyciel: Krzysztof Krzych.
 • Gabriela Gorączko - II nagroda w V Ogólnopolskim Konkursie "Płaszczyzna ma kompozycję" - nauczyciel: Krzysztof Krzych.
 • Katarzyna Petrykowska - wyróżnienie - II Międzynarodowym Konkursie Rysunku Presov Słowacja- nauczyciel: Henryk Cebula.
 • Piotr Bemben - II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym "O złotą szpilę" CK Przemyśl- nauczyciel: Henryk Cebula.
 • Sylwia Gawura - III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym "O złotą szpilę" CK Przemyśl- nauczyciel: Henryk Cebula.
 • Natalia Ulma - I nagroda w konkursie Stan wojenny w Polsce. Jarosław- nauczyciel: Anna Kałamarz-Kucz.
 • Piotr Bemben - Grand Prix -w X Ogólnopolskim Konkursie "Zagrożenia środowiska naturalnego człowieka" ZSP Jarosław- nauczyciel: Henryk Cebula.
 • Sylwia Grzelakowska- wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie "Zagrożenia środowiska naturalnego człowieka" ZSP Jarosław- nauczyciel: Edyta Stajniak.
 • Łukasz Oberda- nagroda sekcji plastycznej -w X Ogólnopolskim Konkursie "Zagrożenia środowiska naturalnego człowieka" ZSP Jarosław- nauczyciel: Krzysztof Krzych.
 • Piotr Bemben- nagroda P. D. H.w X Ogólnopolskim Konkursie "Zagrożenia środowiska naturalnego człowieka" ZSP Jarosław- nauczyciel: Henryk Cebula.
 • Karolina Łozińska- wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie "Zagrożenia środowiska naturalnego człowieka" ZSP Jarosław- nauczyciel: Maria Piśko.
 • Ewelina Bielcka- wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie "Zagrożenia środowiska naturalnego człowieka" ZSP Jarosław- nauczyciel: Andrzej Rułka.
 • Justyna Porada - II nagroda w I Międzynarodowym konkursie Plastycznym "Różnorodność Kultur" ZSP Łódź- nauczyciel: Krzysztof Krzych.
 • Anna Proć - wyróżnienie w V Podkarpackim Konkursie Plastycznym "Martwa natura" Rzeszów- nauczyciel: Henryk Cebula.
 • Natalia Telesz - nagroda Jury w Ogólnopolski konkurs na ex libris Radom- nauczyciel: Maria Piśko.
 • Joanna Głaz - wyróżnienie w Ogólnopolski konkurs na ex libris Radom- nauczyciel: Maria Piśko.
 • Adrian Wolańczyk - nagroda w Ogólnopolski konkurs na ex libris Radom- nauczyciel: Maria Piśko.
 • Gabriela Gorączko - nagroda rektora ASP w konkursie grafika młodych, Kraków- nauczyciel: Henryk Cebula.
 • Renata Podolak - wyróżnienie w konkursie grafika młodych, Kraków- nauczyciel: Henryk Cebula.
 • Joanna Głaz- wyróżnienie w konkursie grafika młodych, Kraków- nauczyciel: Henryk Cebula.
 • Natalia Telesz - wyróżnienie w konkursie grafika młodych, Kraków- nauczyciel: Henryk Cebula.
 • Adrianna Lech - nagroda w konkursie My XXI wieku ZSP Gdynia - nauczyciel: Edyta Stajniak.
 • Wiktoria Matusz - I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym MOK Kraków- nauczyciel: Andrzej Rułka.
 • Katarzyna Rydzik - I nagroda w konkursie Fotograficznym - nauczyciel: Andrzej Rułka.
 • "Plaster" Sylwia Gawura, Roksana Froń, Katarzyna Cebula - I nagroda indywidualna w Ogólnopolskim przeglądzie teatrów poszukujących im. T. Kantora, Wielopole, "Ubu Król - oprawcy" - MOK