o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
   

Osiągnięcia uczniów 2014/2015

 • Sylwia Walania, kl. IV a LP- III nagroda w XXII Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo-Malarskim im. Krystyny Drążkiewicz dla Najzdolniejszych Uczniów Najstarszych Klas Liceów Plastycznych "Rachwał 2014", ZSP Koło- nauczyciel: Henryk Cebula.

 • Julia Fedor, kl. III b LP-Wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Plenerze Malarskim "Zamość - Perła Renesansu " dla Uczniów Szkół Plastycznych , LP Zamość - nauczyciel: Teresa Ulma.

 • Jakub Toborowicz, kl. IV A LP- Nagroda publiczności w I Plenerze Malarskim "Architektura miasta" Jarosław organizowanym przez PWSTE w Jarosławiu dla studentów ASP Polski, Ukrainy oraz uczniów ZSP. nauczyciel: H. Cebula.

 • Jakub Zarzecki, kl. V g OSSP-  I Nagroda w Turnieju Poetyckim o „Laur Impresji” organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, w kategorii : twórczość własna. Nauczyciel: T. Stefanowski.

 • Patrycja Stec, kl. Ib LP- II Nagroda w Konkursie o Powstaniu Warszawskim w Roku 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu. Nauczyciel: M. Bar.

 • Sylwia Niedźwiedź, kl. IV B LP - Wyróżnienie w I Plenerze Malarskim "Architektura miasta" Jarosław organizowanym przez PWSTE w Jarosławiu dla studentów ASP Polski, Ukrainy oraz uczniów ZSP. nauczyciel: T.Ulma.
 • Sylwia Grzelakowska, kl. V OSSP - Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym "Rysunek miesiąca" organizowanym we wrześniu przez Muzeum Karykatur w Warszawie. nauczyciel. H. Cebula.

 • Sylwia Grzelakowska, kl. V OSSP - Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym "Rysunek miesiąca" organizowanym w październiku przez Muzeum Karykatur w Warszawie. nauczyciel: H. Cebula.
 • Sylwia Grzelakowska, kl. V OSSP - I nagroda w XVII Ogólnopolskim Turnieju Satyrycznym im. Ignacego Krasickiego "O złotą szpilę" organizowanym przez Centrum Kultury w Przemyślu. Nauczyciel: H. Cebula.

 • Jakub Sowa, kl. VI OSSP - Wyróżnienie za Film w Ogólnopolskim Biennale Sztuki Komputerowej organizowanym przez ZSP w Łodzi. Nauczyciel: A. Rułka.

 • Jakub Zarzecki, kl. V OSSP - Wyróżnienie za grafikę komputerową w Ogólnopolskim Biennale Sztuki Komputerowej organizowanej przez ZSP w Łodzi. Nauczyciel: A. Rułka.

 • Aleksandra Mitrenga, kl. III b LP - Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii" zorganizowanym w Lublinie. Nauczyciel: A. Rułka.

 • Paulina Opak, kl. III b LP- Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii" zorganizowanym w Lublinie. Nauczyciel: A. Rułka.

 • Patrycja Stec, kl. I b, LP- I Nagroda w  XXVII Turnieju Wierszy Jednego Poety, poświęconego twórczości Jarosława Mikołajewskiego, organizowanego przez Przemyską Bibliotekę Publiczną.

 • Anna Błądek, kl. I a LP- I nagroda w II Wewnątrzszkolnym Konkursie "Portret pastelowy" im. Krzysztofa Krzycha organizowanym przez ZSP w Jarosławiu. Nauczyciel: H. Cebula

 • Monika Baran, kl. II b LP- II nagroda w II Wewnątrzszkolnym Konkursie "Portret pastelowy" im. Krzysztofsa Krzycha organizowanym przez ZSP w Jarosławiu. Nauczyciel: T. Ulma

 • Justyna Koprek, kl. II a LP- III nagroda w II Wewnątrzszkolnym Konkursie "Portret pastelowy" im. Krzysztofa Krzycha organizowanym przez ZSP w Jarosławiu. Nauczyciel: H. Cebula

 • Małgorzata Pazyniak, kl. IV a LP- III nagroda w II Wewnątrzszkolnym Konkursie "Portret pastelowy" im. Krzysztofa Krzycha organizowanym przez ZSP w Jarosławiu. Nauczyciel: H. Cebula

 • Ilia Dyrov, kl. IV b LP- Wyróżnienie w II Wewnątrzszkolnym Konkursie "Portret pastelowy" im. Krzysztofa Krzycha organizowanym przez ZSP w Jarosławiu. Nauczyciel: H. Wodnicka

 • Sylwia Grzelakowska , kl. V g OSSP- Wyróżnienie w II Wewnątrzszkolnym Konkursie "Portret pastelowy" im. Krzysztofa Krzycha organizowanym przez ZSP w Jarosławiu. Nauczyciel: H. Cebula

 • Sylwia Walania , kl. IV b LP- Wyróżnienie w II Wewnątrzszkolnym Konkursie "Portret pastelowy" im. Krzysztofa Krzycha organizowanym przez ZSP w Jarosławiu. Nauczyciel: H. Cebula

 • Sylwia Walania, kl. IV a LP- Nagroda w III Szkolnym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Stanisława Wyspiańskiego, ZSP Jarosław. Nauczyciel: Tomasz Kisiel.

 • Monika Baran, kl. IIb LP,- III Nagroda w konkursie Warsztat i wyobraźnia. Z inspiracji twórczością Zdzisława Beksińskiego, organizowanym przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie.