o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu zwraca się z prośbą o dobrowolne wpłaty na Fundusz Komitetu Rodzicielskiego.
Środki pochodzące ze składek będą wykorzystane na statutowe cele Rady Rodziców:

- pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin - dofinansowanie dożywiania, zakupu odzieży, podręczników itp.,
- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, plenerów i wystaw, szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych,
- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,
- częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek przedmiotowych i turystycznych,
- zakup książek, środków dydaktycznych i materiałów plastycznych,
- zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego.

Za wszystkie wpłaty dziękujemy
Rada Rodziców

Nr konta Rady Rodziców:

Komitet Rodzicielski przy ZSP w Jarosławiu
37 8642 1155 2015 1508 0495 0001


Skład Rady Rodziców: