o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
Stowarzyszenie Jarosławski Plastyk działa przy Zespole Państwowych Szkół Plastycznych
w Jarosławiu od czerwca 2012 roku. Wspiera rozwój artystycznie uzdolnionej młodzieży.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000421971
NIP - 792-22-88-094
REGON - 180857710
Nr konta: 89 9096 0004 2001 0064 7742 0001 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

Cele Stowarzyszenia Jarosławski Plastyk:

  • zwiększenie możliwości rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej,
  • polepszenie warunków koniecznych do ich rozwoju,
  • zwiększenie wiedzy społeczeństwa o dorobku kulturalnym Polski oraz osiągnięciach światowej kultury,
  • zwiększenie możliwości samorealizacji nauczycieli i uczniów,
  • zwiększenie wiedzy rodziców, nauczycieli i uczniów dotyczącej wychowania i wspierania rozwoju młodzieży uzdolnionej,
  • zwiększenie wiedzy społeczeństwa dotyczącej życia i twórczości wybitnych nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych im. S. Wyspiańskiego w Jarosławiu.

Władze Stowarzyszenia:
Zarząd:
Prezes - Tomasz Kisiel
Wiceprezes - Henryk Cebula
Skarbnik - Bernadeta Kopeć
Sekretarz - Agata Naleśnik
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczacy - Honorata Kowalska
Członek komisji - Dorota Jawor
Członek komisji - Damian Waliczek
Członek komisji - Robert Szmuc