o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
   

W 2015 roku szkoła realizowała zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do realizacji termomodernizacji obiektów internatu”. W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynków – internatu i stołówki. W zakres opracowywanej dokumentacji wchodziły:

  a. inwentaryzacja architektoniczno – budowlana,
b. audyt energetyczny,
c.  wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa oparta na wynikach audytu energetycznego (wariant optymalny) obejmująca:
    - projekt budowlany,
-  projekt wykonawczy,
-  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
-  kosztorys inwestorski,
-  kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem.
Zadanie było realizowane w oparciu o umowę nr 04675/15/FPK/DEK z 23.07.2015 roku. Wartość zadania wyniosła 121.000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków MKiDN.