o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
rrrrrrr
ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.

Przedmiot

Dzień i godzina

Dla jakich klas

Nazwisko nauczyciela

1.

Matematyka

wtorek  7.00-7.45
środa  13.10-13.55
środa  14.10-14.55
piątek  7.00-7.45

maturzyści
1c
1d
3a

M.Wilkowska

2.

Język angielski

poniedziałek
15.00-15-45

4a,
chętni

A.Gołębiowska

3.

Język angielski

czwartek 15.00-15.45

chętni

P.Michno

4.

Matematyka

Poniedziałek-piątek 7.00-7.45

chętni

A.Mikicka

5.

Język polski

czwartek
15.00-16.00

chętni

D.Tracz

6.

Historia

środa  15.45-16.35

chętni

L.Błahuta-Fier

7.

Język polski

Poniedziałek
16.40-18.00
piątek  8.00-8.45

6g
4b

T.Stefanowski

8.

Rysunek-malarstwo

Środa  15.30-19.00

chętni

M.Orzechowski

9.

Rysunek-malarstwo

środa  11.30-14.00
wtorek 14.10-16.35

kandydaci do szkoły,
chętni

T.Potuczko

10.

Rysunek-malarstwo

czwartek
16.00-18.00

chętni

J.Nowak

11.

Rzeźba, techniki rzeźbiarskie

czwartek
16.00-18.00

chętni

T.Trysło

12.

Grafika 3d

czwartek 17.00-18.10

chętni

G.Sawicki

13.

Rzeźba

poniedziałek
15.50-17.50

chętni

K.Nowak

14.

Projektowanie graficzne

środa  15.00-16.00

chętni

M.Kowalczuk

15.

Projektowanie graficzne

środa  15.00-16.00

chętni

M.Chodur

16.

Historia sztuki

środa  15.00-16.30

chętni

T.Kisiel

17.

Warsztaty graficzne

wtorek  14.00-15.30

chętni

D.Waliczek

18.

Druk artystyczny

Wtorek  15.00-16.30

chętni

S.Szczębara

19.

Muzyka

czwartek
15.00-17.00

chętni

G.Sawicki