o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
rrrrrrr
ROK SZKOLNY 2015/2016
od stycznia 2016

Lp.

Przedmiot

Dzień i godzina

Dla jakich klas

Nazwisko nauczyciela

1.

Grafika

Poniedziałek
16.00 - 18.00

chętni

D.Waliczak

Czwartek 16,00 - 18,00
kandydaci

2.

Język angielski

Wtorekk
15.00-16.00

III g

A. Gołębiowska

Wtorek 16.00 -17,00
IV g

3.

Grafika 3D

Poniedziałek
17.30 -19,45

Zaawansowani

 

G. Sawicki

 

Wtorek
17.30 - 19.50

Zaawansowani


Czwartek
16.35 - 19,50

 

chętni

4.

Język polski

Poniedziałek
15.00 - 16.00
VI g
T. Stefanowski

5.

Matematyka

Poniedziałek 7,15 - 7.55
Piątek 7.15 - 7.55
I g
I a
A. Mikicka

6.

Fizyka

Poniedziałek 15,00 - 16.00
I - III g
M. Wawrzyszko

7.

Geografia

Wtorek 15.00
III g
R. Szmuc

8.

Matematyka

Od poniedziałku do czwartku
7.15 - 7.55

I b, II a, II g, IIIg, IV a, VI g

D. Jawor

9.

Chemia

Co 2 poniedziałek 15,10

III g

D. Kamińska

10.

Rysunek

Wtorek 14,00

II b i chętni

T. Potuczko

11.

W-F

Sroda 15,00
chętni
H. Kowalska

12.

Grafika

Sroda 15,00

chętni

J. Cichoń

13.

Język polski

Sroda 15,00

IV b

M. Bar

14.

Język polski

Wtorek 15,00
Środa 15.00

IV a
III g

B. Kopeć

15
Matematyka
Codziennie 7,10 - 7,55
Poń, środ - IIb, IVb
Wt, czw - IIIa, IIIb
M. Wilkowska
16
Język angielski
Czwartek 15,00 - 16,00
IIIa, IIIb, chętni
P. Michno
17.
Język angielski
Czwartek 15,00 - 15,45
IVa, IVb
D. Spirkowicz
18,
Język niemiecki
Czwartek 15,00
chetni
B. Stalmaska
19.
Historia sztuki
Czwartek 15,00
VI g - chętni
M. Witek
20.
Rysunek
Czwartek 15,00 - 17,00
chętni
T. Ulma
21.
Rzeźba
Czwartek 15,00
chętni
K. Nowak
22.
Techniki graficzne
Czwartek 15,00 - 16,00
chętni
M. Kowalczuk
23.
Historia
Sroda 15,00
gimnazjum
L. Błahuta-Fier